Telemedicina în cardiologie

Sep 28, 2020 | Ecocardiografie, Prevenţie

Literatura de specialitate și experiența medicală demonstrează din ce în ce mai des capacitatea telemedicinei de a ajuta cardiologii să ofere îngrijire de cea mai bună calitate unui număr mai mare de pacienți, care au astfel acces la expertiza și metodele medicilor specialişti, fără a conta limitele geografice. Iar medicii au o eficiență crescută în oferirea îngrijirii prin telemedicină.

În mod specific, aplicațiile telemedicinei s-au dovedit benefice în diagnosticarea și triajul pacienților grav bolnavi, a celor tratați în ambulatoriu, a noilor născuți, bebelușilor și copiilor, în situația în care distanța sau timpul puneau probleme accesibilității la îngrijire cardiacă.

Optimizarea utilizării telemedicinei promovează 6 domenii de calitate în îngrijirea medicală:

  1. Siguranță: evitarea rănirii pacienților în cursul tratamentului destinat vindecării lor;
  2. Eficiență: asigurarea de servicii bazate pe cunoștințe științifice tuturor celor care au nevoie de ele și evitarea oferirii acestor servicii celor care nu ar beneficia de pe urma lor (evitarea subutilizării, respectiv a utilizării eronate);
  3. Dedicat pacientului: asigurarea de îngrijire medicală care să respecte și să răspundă preferințelor, nevoilor și valorilor fiecărui pacient, urmărind ca actul medical să fie ghidat de valorile acestuia;
  4. În timp util: reducerea timpului de așteptare și uneori a întârzierilor dăunătoare atât pentru pacienți, cât și pentru medici;
  5. Eficiență: evitarea risipei, inclusiv de echipament, materiale, idei, energie;
  6. Echitabilitate: asigurarea îngrijirii medicale indiferent de caracteristicile personale, precum sexul, etnia, amplasarea geografică sau statutul socioeconomic.

Ecocardiografia și telemedicina

Ecocardiografia este modalitatea noninvazivă cea mai comună de imagistică și este considerată a fi atât sigură cât și eficientă din punct de vedere al costurilor. Tele-ecocardiografia poate fi descrisă ca un proces în care personalul medical obține o imagine cardiovasculară, cu ajutorul ultrasunetelor, pe care o transmite în altă parte, acolo unde există un cardiolog care poate analiza și interpreta respectiva imagine.  Astfel, tele-ecocardiografia permite interpretarea și consultarea rapidă, indiferent de locația geografică, ceea ce facilitează luarea de decizii prompte și corecte cu privire la triaj, transport și priorități terapeutice.